Blog

Rozrywka oraz Hobby

Fakturowanie jest usługą ukierunkowaną na adaptację zadań powiązanych z wystawianiem różnorodnych zaświadczeń księgowych. Przeznaczony został dla mikro oraz małych firm funkcjonujących na rynku oraz nie mających własnych magazynów produktowych. Nie ma bo dyspozycji zezwalającej na skojarzenie programu z komputerową ewidencją stanu magazynowego materiałów – CRM dla małej firmy. Podstawowym zakresem działania aplikacji jest dostarczenie konsumentowi niezbędnych środków celu stworzenia i wydrukowania dokumentów potwierdzających dokonane transakcje handlowe. Mamy prawo wobec tego tworzyć przeróżne faktury, jakkolwiek też drukować paragony, czy potwierdzenia przelewu gotówki do kasy firmy. W ten sposób łatwo ewidencjonujemy obroty na kontach naszego przedsiębiorstwa. Oprogramowania pozwala też na ewentualne modyfikacje dokumentów, innymi słowy tworzenie wskazanych korekt, jak też wystawianie duplikatów faktur na potrzeby kontrahentów. Możliwe jest to automatycznie z punktu pierwotnej faktury.
Finanse
Biuro księgowe
Biuro podatkowe
Usługi księgowe

Categories: Biznes

Comments are closed.